Mã đơn hàng:

P14.008

Tình trạng:

Hết hàng

logo-img

TiimTravel

Work permit new issuance / Cấp mới Giấy phép lao động

Liên hệ

coin Đăng nhập thành viên để tích điểm

Thời gian xử lý

2 tuần / 2 weeks

Thời hạn

2 năm

Hình thức thanh toán

Tiim Travel Visa chấp nhận các hình thức thanh toán: Tiền mặt, cà thẻ, link, chuyển khoản, trả góp không lãi suất.

Loại visa

Giấy Phép Lao Động

Điều khoản thanh toán

Thanh toán đủ ngay khi nộp hồ sơ

Chính sách huỷ

Không hoàn, không hủy

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Thời hạn: 1-2 năm / Validity: 1-2 year

Thời gian: 2 tuần / Processing: 2 weekend

 

Tư vấn quy trình:

Consultancy on process

 

I/ Quý Khách vui lòng gửi cho Tiim® Travel Visa thông tin soạn hồ sơ

Please send Tiim® Travel Visa information to prepare the application.

1. Scan mặt hộ chiếu / Scan of passport

2. Scan giấy phép đăng ký kinh doanh / Scan of business license

3. Thông tin vị trí của lao động / Working position

4. Scan bằng cấp đại học của lao động, phù hợp với vị trí lao động, hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng / Scan of university degree, suitable to the working position, consular legalization, translation, notarization

5. Scan xác nhận kinh nghiệm 03 năm trở lên tại nước ngoài, phù hợp với vị trí lao động, hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng / Scan of working experience at least 3 years at country rather than Vietnam, consular legalization, translation, notarization

 

II/ Sau khi công ty ký tên đóng dấu, Tiim® Travel Visa đến văn phòng của quý khách để lấy hồ sơ bao gồm:

After the company signs and stamps, Tiim® Travel Visa comes to your office to get documents including:

1. 1. Passport bản sao công chứng: 03 bản, sao y công chứng trong vòng 03 tháng gần nhất / Passport notarized copy: 03 copies, notarized within the last 03 months

2. 2. Hai tấm hình 4x6, nền trắng, không đeo kính, tóc gọn không che trán / Two 4x6 photos, white background, no glasses, neat hair that doesn't cover the forehead

3. 3. Giấy phép kinh doanh sao y công chứng trong vòng 03 tháng / Business license notarized copy within the last 03 months

4. 4. Xác nhận tạm trú công an phường (nơi khách ở) / Confirmation of temporary residence of the ward police (where the guest lives)

5. 5. Giấy khám sức khỏe khám tại Việt Nam, danh sách bệnh viện cho phép / Certificate of medical examination in Vietnam, list of allowed hospitals

6. 6. Lý lịch tư pháp trong vòng 06 tháng / Criminal record within 6 months

7. 7. Bằng cấp đại học của lao động, phù hợp với vị trí lao động, hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng / University degree, suitable to the working position, consular legalization, translation, notarization

8. Xác nhận kinh nghiệm 03 năm trở lên tại nước ngoài, phù hợp với vị trí lao động, hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng / Working experience at least 3 years at country rather than Vietnam, consular legalization, translation, notarization.

9. 9. Toàn bộ các biểu mẫu do Tiim® Travel Visa gửi, đã ký tên, đóng dấu / All forms submitted by Tiim® Travel Visa, signed, stamped

 

Giá / Price : 300usd/pax

Bao gồm / inclusion

1. Phí nhà nước / Government fee

2. Phí dịch vụ / Service fee


Các mức phụ thu đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ / Surcharges for incomplete documents


Dịch vụ / Service
1.Giấy khám sức khoẻ / Certificate of medical examination
100 USD
2a.Lý lịch tư pháp làm thường 4 tuần / Criminal record 4 week processing
100 USD
2b.Lý lịch tư pháp làm nhanh 10 ngày / Criminal record 10 day processing
150 USD
3.Xử lý thiếu bằng cấp / Don’t have university degree
500 USD
4.Xử lý thiếu xác nhận kinh nghiệm / Don’t have experience confirmation
500 USD
5.Xử lý thiếu bằng cấp + thiếu xác nhận kinh nghiệm / Don’t have both degree and experience confirmation
600 USD

Điều khoản thanh toán / Payment terms
1. Thanh toán 20usd mỗi khách để soạn hồ sơ. Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp. / Payment 20usd per person for documents preparation. This fee is nonrefundable in any case.
2. Thanh toán đầy đủ 100% ngay khi nhận hồ sơ / Full payment upon full documents collection.

Hình thức thanh toán / Payment methods
Tiền mặt, hoặc cà thẻ, hoặc chuyển khoản / Cash, or credit card, or bank transfer.

 

Gọi ngay cho chúng tôi!