Mã đơn hàng:

P14.007

Tình trạng:

Hết hàng

logo-img

TiimTravel

Temporary Resident Card (TRC) 2 year / Thẻ tạm trú 2 năm

Liên hệ

coin Đăng nhập thành viên để tích điểm

Thời gian xử lý

7-10 ngày làm việc / 7-10working days

Thời hạn

2 năm

Hình thức thanh toán

Tiim Travel Visa chấp nhận các hình thức thanh toán: Tiền mặt, cà thẻ, link, chuyển khoản, trả góp không lãi suất.

Loại visa

Thẻ tạm trú 2 năm

HỒ SƠ CẦN

1. Passport gốc, có visa TT hợp lệ / Passport with valid visa TT 2. Hai tấm hình 2x3, nền trắng, không đeo kính, tóc gọn không che trán / Two 2x3 photos, white background, no glasses, neat hair that doesn't cover the forehead 3. Giấy phép đăng ký kinh doanh sao y công chứng / Notarized copy of business registration license 4. Giấy phép lao động sao y công chứng / Notarized copy of work permit 5. Form NA6 : công ty ký và đóng dấu / Form NA6 : signed and stamped by the company 6. Form NA8 : có chữ ký của đương đơn / Form NA8: signed by the applicant 7. Photo đăng ký tạm trú / Photo of temporary residence registration. 8. Giấy giới thiệu : công ty ký và đóng dấu / Introduction letter: signed and stamped by the company

Điều khoản thanh toán

Thanh toán ngay khi nộp hồ sơ

Chính sách huỷ

Không hoàn, không hủy

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Tư vấn dịch vụ thẻ tạm trú 2 năm
Consulting service for temporary residence card 2 năm


Thời gian xử lý / Processing time : 7-10 ngày làm việc / 7-10working days

Hồ sơ soạn gồm / Documents to prepare forms:

1. Scan mặt hộ chiếu / Scan of passport

2. Scan trang visa Việt Nam loại LĐ hợp lệ/ Scan Vietnam visa page with valid LĐ type.

3. Scan giấy phép đăng ký kinh doanh / Scan business registration license

4. Scan giấy phép lao động / Scan work permit

5. Scan giấy đăng ký kết hôn/ giấy khai sinh (nếu làm cho vợ/chồng/con) / Scan of marriage certificate/ birth certificate (if working for spouse/child)

Hồ sơ nộp gồm / Documents to submit:

1. Passport gốc, có visa TT hợp lệ / Passport with valid visa TT

2. Hai tấm hình 2x3, nền trắng, không đeo kính, tóc gọn không che trán / Two 2x3 photos, white background, no glasses, neat hair that doesn't cover the forehead

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh sao y công chứng / Notarized copy of business registration license

4. Giấy phép lao động sao y công chứng / Notarized copy of work permit

5. Form NA6 : công ty ký và đóng dấu / Form NA6 : signed and stamped by the company

6. Form NA8 : có chữ ký của đương đơn / Form NA8: signed by the applicant

7. Photo đăng ký tạm trú / Photo of temporary residence registration.

8. Giấy giới thiệu : công ty ký và đóng dấu / Introduction letter: signed and stamped by the company

Làm cho vợ/chồng / TRC for spouse

1. Giấy đăng ký kết hôn đã hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng tư pháp / Consular legalized marriage registration certificate, notarized legal translation

2. Passport gốc của vợ/chồng / Passport of spouse

3. Hai tấm hình 2x3 của vợ/chồng / Two photos 2x3 of spouse

Làm cho con / TRC for children

1. Giấy khai sinh của con đã hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng tư pháp / Consular legalized birth certificate, notarized legal translation

2. Passport gốc của con / Passport of children

3. Hai tấm hình 2x3 của con / Two photos 2x3 of children

Giá bao gồm / Price inclusion

1. Phí nhà nước / Government fee

2. Phí dịch vụ / Service fee

Điều khoản thanh toán / Payment terms

1. Thanh toán 20usd mỗi khách để soạn hồ sơ. Phí này không hoàn lại trong mọi trường hợp. / Payment 20usd per person for documents preparation. This fee is nonrefundable in any case.

2. Thanh toán đầy đủ 100% ngay khi nhận kết quả / Full payment upon result .

Hình thức thanh toán / Payment methods

Tiền mặt, hoặc cà thẻ, hoặc chuyển khoản / Cash, or credit card, or bank transfer.

Xin cảm ơn quý khách / Thank you very much.

Gọi ngay cho chúng tôi!