Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trú

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 
Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trú
 
1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:
 
a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
 
b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
 
c) Hộ chiếu;
 
d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại Điều 36 của Luật này.
 
2. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:
 
a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
 
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
 
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn visa và định cư qua zalo: 0789.177.166.
Email: visa@tiimtravel.com


 

Lượt xem: 1,330