Với nhiều năm kinh nghiệm trong dịch vụ làm Lý lịch tư pháp, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Làm nhanh. Khách hàng không cần đi lại, giao kết quả tại nhà. Tư vấn miễn phí 24/7.

1. Giới thiệu phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2  

Theo Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12, hiện có 02 loại phiếu lý lịch tư pháp là phiếu lý lịch tư pháp số 1phiếu lý lịch tư pháp số 2, mỗi loại phục vụ cho mục đích khác nhau. Nên khi bạn xin cấp lý lịch tư pháp thì việc đầu tiên là phải xác định được loại phiếu mình cần xin.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Đây là phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Đây là phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

2. Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

Đến thời điểm hiện tại, có 02 loại mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đó là:

-         Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tự pháp online, dành cho các đối tượng thực hiện thủ tục xin phiếu lý lịch tư pháp online

-         Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp giấy, dành cho các đối tượng xin lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc làm lý lịch tư pháp qua bưu điện, trong đó có:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp Mẫu 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân tự khai (áp dụng với cả phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và số 2)

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp Mẫu 04/2013/TT-LLTP dùng cho người được ủy quyền, đại diện khai nộp (chỉ áp dụng với Lý lịch tư pháp số 1).

>> Download mẫu tờ khai yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 mới nhất

-         Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

-         Mẫu số 04/2013/TT-LLPT

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu lý lịch tư pháp

a.      Cách điền mẫu tờ khai số 03/2013/TT-LLTP

-         Thông tin về cá nhân xin cấp Lý lịch tư pháp
-         Thông tin về quá trình cư trú của bản thân
-         Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Người khai sẽ cần cung cấp các thông tin sau:
+  Họ tên: mọi phần họ tên (của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cha, mẹ, vợ/chồng) đều phải biết bằng chữ hoa, đầy đủ dấu, đúng thứ tự theo CMT/CCCD hoặc hộ chiếu;
+  Giới tính: ghi giới tính theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
+  Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
+ Ngày sinh: Ghi đúng ngày sinh trên CMT/CCCD/Hộ chiếu tương ứng của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và cha, mẹ, vợ/chồng;
+ Quốc tịch: Ghi quốc tịch theo CMT/CCCD/Hộ chiếu;
+ Nơi thường trú, nơi tạm trú: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi;
+ Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay hộ chiếu kèm theo khi xin Lý lịch tư pháp, sau đó ghi số CMT/CCCD/Hộ chiếu đó, và thời gian cấp và cơ quan cấp;
+ Sau đó bạn sẽ ghi quá trình cư trú của bản thân kể từ khi 14 tuổi, ghi rõ thời gian, địa chỉ thường trú/tạm trú cũng như nghề nghiệp, nơi làm việc.
+ Một lưu ý nhỏ khi điền phần nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
+ Phần về án tích, hay cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp hợp tác xã: ghi không nếu không có thông tin liên quan.
+ Sau đó bạn tích vào Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2.
+ Điền mục đích yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp và số lượng phiếu bạn cần.
+ Cuối cùng, ghi rõ ngày tháng, họ tên và ký tên.

b.      Cách điền mẫu tờ khai số 04/2013/TT-LLTP

Đây là mẫu khai lý lịch tư pháp dành cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Bố cục mẫu tờ khai lý lịch tư pháp này gồm 5 phần:
-         Thông tin về người được ủy quyền yêu cầu cấp lý lịch tư pháp;
-         Thông tin về người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên cần cấp lý lịch tư pháp;
-         Thông tin về cha, mẹ, vợ/chồng của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;
-         Thông tin về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;
-         Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.
Định dạng điền các thông tin tại tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp diện ủy quyền này cũng giống như cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 03 đã hướng dẫn.

Ngoài ra trong tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP này, người khai cũng cần nêu rõ mối quan hệ với người ủy quyền và văn bản ủy quyền nếu không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền.

Không cần khai phần thông tin về quá trình cư trú nếu người được cấp Lý lịch tư pháp là trẻ chưa đủ 14 tuổi.

Để rõ hơn về các yêu cầu trong tờ khai lý lịch, hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0365 166 177 hoặc Email: travel@tiimtravel.com để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ các thủ tục liên pháp đến phiếu lý lịch tư pháp.
 

Lượt xem: 1,328