Theo Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019 được Tổng cục Du lịch công bố bằng hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh mới đây, năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam đã có cải thiện rõ rệt, tăng 12 bậc, từ 75/141 nền kinh tế năm 2015 lên 67/136 năm 2017 và 63/140 năm 2019.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019 do Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch biên soạn, phát hành. Báo cáo phản ánh một năm phát triển đầy sôi động của du lịch Việt Nam với các kết quả nổi bật: Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 755 nghìn tỷ đồng, đóng góp 9,2% GDP.
 
Cùng với đó, báo cáo cũng cung cấp thông tin về các hoạt động chuyên ngành như nâng cao năng lực, thể chế, chính sách, lữ hành và vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, xúc tiến du lịch, hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019 có bổ sung nội dung về ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ và xu hướng chuyển đổi số trong ngành du lịch ngày càng rõ nét.
 
Năm 2019, Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng du lịch uy tín, tầm cỡ thế giới và khu vực như: Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á... Đây cũng là năm ngành du lịch tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án quan trọng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các đề án, chương trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước và ngành du lịch. Hệ thống doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Việt Nam cũng ngày một lớn mạnh. Công tác quản lý nhà nước về lữ hành tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của du lịch Việt Nam.
 
BĂNG CHÂU

Lượt xem: 1,270