Lịch tàu vận tải container từ Sóng Thần ra Bắc tuần 08/11 - 14/11

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Lịch tàu vận tải container từ Sóng Thần ra Bắc:
Ngày 08/11/2021: Còn nhận 01 container
Ngày 09/11/2021: Còn nhận 01 container
Ngày 10/11/2021: Full
Ngày 11/11/2021: Còn nhận 01 container
Ngày 12/11/2021: Còn nhận 01 container
Ngày 13/11/2021: Còn nhận 01 container
Ngày 14/11/2021: Còn nhận 01 container

Quý khách cần gửi hàng từ Sóng Thần ra Bắc, liên hệ: 0365 166 177.
Có nhận làm hàng door to door.

Lượt xem: 1,275