Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ tiếp tục hoạt động có giới hạn từ ngày 13 tháng 10 năm 2021.

 
Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ tiếp tục hoạt động có giới hạn từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 để thu thập Sinh trắc học, chỉ nhận khách có lịch hẹn.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Úc tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục đóng cửa vào thời điểm này. Đơn xin thị thực giấy sẽ không được chấp nhận qua đường bưu điện hoặc tại văn phòng. Quý khách có thể nộp đơn trực tuyến cho hầu hết các đơn xin thị thực và quốc tịch tại: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools
 
Ngày hoạt động hiện tại và thời gian làm việc của Trung tâm, trừ các ngày nghỉ lễ, là:
 
Ngày hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Thứ Hai-Thứ Tư-Thứ Sáu
Thời gian hoạt động: 09:00 sáng đến 01:00 chiều
Địa điểm đóng cửa: Đà Nẵng

Khách hàng phải đặt lịch hẹn trước, trước khi đến trung tâm vì sẽ không có dịch vụ đặt lịch hẹn trực tiếp hoặc cung cấp thông tin trực tiếp. 

Lượt xem: 1,276