Từ ngày 8/11/2021, toàn bộ hành khách bay đến Hoa Kỳ theo diện thị thực không định cư sẽ phải tiêm chủng đầy đủ và cung cấp bằng chứng tiêm chủng trước khi lên máy bay.

Từ ngày 8/11/2021, toàn bộ hành khách bay đến Hoa Kỳ theo diện thị thực không định cư sẽ phải tiêm chủng đầy đủ và cung cấp bằng chứng tiêm chủng trước khi lên máy bay. Ngoài ra, hành khách sẽ phải xuất trình cho hãng hàng không kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng ba ngày trước khi bay. Công dân Hoa Kỳ, Thường trú nhân (LPR), và hành khách bay theo diện thị thực định cư đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ phải xuất trình cho hãng hàng không kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng ba ngày trước khi bay. Công dân Hoa Kỳ, Thường trú nhân (LPR), và hành khách bay theo diện thị thực định cư chưa tiêm vắc-xin đầy đủ phải xuất trình cho hãng hàng không kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng một ngày trước khi bay. Để xác định rõ về quy định cụ thể cho từng trường hợp, vui lòng xem Công cụ “Travel Assessment” của CDC.  Các thông tin thêm về những chính sách này được đăng tải trên trang web của CDC và trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Xin lưu ý toàn bộ hành khách từ hai tuổi trở lên đi các chuyến bay đến Hoa Kỳ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Hành khách cũng có thể xuất trình bằng chứng cho thấy đã điều trị khỏi COVID-19 trong vòng 90 ngày trước khi xuất cảnh.

Lượt xem: 1,282