Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trú

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 
Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trú
 
1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp có giá trị ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 
2. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 
3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 
4. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
 
5. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Sau đó, có luật chỉnh sửa:
Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

“Điều 38. Thời hạn thẻ tạm trú
 
1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.
 
2. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.
 
3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.
 
4. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.
 
5. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.
 
6. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.”.

Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn visa và định cư qua zalo: 0789.177.166.
Email: visa@tiimtravel.comLượt xem: 1,307