Ai cần làm giấy phép lao động ở Việt Nam? Khi nào cần làm giấy phép lao động? Thời gian chờ cấp là bao lâu?

Ai cần làm giấy phép lao động ở Việt Nam?

Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
 
1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:
 
a) Thực hiện hợp đồng lao động;
 
b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 
c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 
d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 
đ) Chào bán dịch vụ;
 
e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 
g) Tình nguyện viên;
 
h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 
i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 
k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.


Khi nào cần làm giấy phép lao động ở Việt Nam?

Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 
Điều 12. Trình tự cấp giấy phép lao động
 
1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

 
Thời gian chờ cấp là bao lâu?

Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 
Điều 12. Trình tự cấp giấy phép lao động
 
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 
Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn giấy phép lao động qua zalo: 0789.177.166 hoặc 0365.166.177
Email: visa@tiimtravel.com

 

Lượt xem: 1,270