Điều 9. Thời hạn thị thực

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 9. Thời hạn thị thực
 
1. Thị thực ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.
 
2. Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.
 
3. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.
 
4. Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.
 
5. Thị thực ký hiệu LĐ có thời hạn không quá 02 năm.
 
6. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm.
 
7. Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 
8. Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.
 
Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn giấy gia hạn visa qua zalo: 0789.177.166
Email: visa@tiimtravel.comLượt xem: 1,268