Điều 10. Điều kiện cấp thị thực Việt Nam

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 10. Điều kiện cấp thị thực
 
1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
 
2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.
 
3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.
 
4. Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:
 
a) Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;
 
b) Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;
 
c) Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;
 
d) Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.
 
 
Sau đó, có luật chỉnh sửa:
Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 
Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 10 như sau:
 
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
 
“2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại Điều 16a, Điều 16b và khoản 3 Điều 17 của Luật này.”;
 
b) Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 như sau:
 
“5. Thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có hộ chiếu và không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này.”.

Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn giấy gia hạn visa qua zalo: 0789.177.166
Email: visa@tiimtravel.comLượt xem: 1,288