Điều 12. Các trường hợp được miễn thị thực

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 12. Các trường hợp được miễn thị thực
 
1. Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
2. Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định của Luật này.
 
3. Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
 
4. Theo quy định tại Điều 13 của Luật này.
 
5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.
 
Điều 13. Đơn phương miễn thị thực
 
1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:
 
a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;
 
b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;
 
c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
 
2. Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn thị thực bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
 
3. Căn cứ quy định của Điều này, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước.
 
 
 
Sau đó, có luật chỉnh sửa:
Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 
Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 12 như sau:
 
“3a. Vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.”.
 
Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn giấy gia hạn visa qua zalo: 0789.177.166
Email: visa@tiimtravel.comLượt xem: 1,293