Điều 11. Các trường hợp được cấp thị thực rời

Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/06/2014 
LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Điều 11. Các trường hợp được cấp thị thực rời
 
1. Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực.
 
2. Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 
3. Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
 
4. Vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh.
 
 
Sau đó, có luật chỉnh sửa:
Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 
Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 11 như sau:
 
“5. Thị thực cấp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Luật này.”.

Tiim® Travel
Tổng đài tư vấn giấy gia hạn visa qua zalo: 0789.177.166
Email: visa@tiimtravel.com


Lượt xem: 1,291