Dịch vụ hồi hương cho người Việt Nam

Ngày 25/06/2021 charter Mỹ về Việt Nam
14 Jun 2021
Ngày 25/06/2021 có chuyến charter của hãng hàng không Asiana Airlines từ Mỹ về Việt Nam.