Quy định về thanh toán

1. GIÁ DỊCH VỤ 
 
Giá dịch vụ được tính theo tiền Đồng (Việt Nam - VNĐ). Trường hợp khách thanh toán bằng đồng ngoại tệ, thì tiền ngoại tệ sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỉ giá của ngân hàng Vietcombank. 
Giá dịch vụ luôn thể hiện rõ ràng và đầy đủ phần “bao gồm” và “không bao gồm” trong từng đơn đặt dịch vụ.
 
2. THANH TOÁN 
Tùy vào loại dịch vụ, có các giai đoạn thanh toán:
Thứ nhất: Thanh toán sau khi được xác nhận dịch vụ.
Thứ hai: Đặt cọc trước rồi thanh toán phần còn lại sau khi được xác nhận dịch vụ.
Thứ ba: Thanh toán đủ ngay khi đặt dịch vụ.
 
3. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN 

Cách 1: Thanh toán qua các ứng dụng TiimTravelVisa apps
Cách 2: Chuyển khoản
Cách 3: Cà thẻ tín dụng, phí cà thẻ do Tiim® Travel Visa chịu.
Cách 4: Thanh toán bằng QRcode (khách hàng sử dụng thẻ tín dụng), phí do Tiim® Travel Visa chịu.
Cách 5: Thanh toán tiền mặt trực tiếp tại văn phòng TiimTravelVisa
 
4. CHÍNH SÁCH GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM 

Tuổi của trẻ em được tính theo ngày sinh trên giấy khai sinh tại thời điểm ngày bắt đầu dịch vụ. 
Chính sách giá dành cho trẻ em được công bố trong từng dịch vụ.