Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ra công văn số 2869/UBND-VX ngày 30/07/2020 về tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid19.Chống dịch Covid19

Lượt xem: 68