UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án thành lập Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên.

Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn có tổng diện tích hơn 1.160ha, gồm rừng tiểu khu 414 và một phần của các tiểu khu 412, 416 thuộc 2 xã Duy Phú và Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án hơn 96 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư du lịch trong khu bảo vệ cảnh quan, nguồn huy động tài trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế. Dự án thực hiện các chương trình quản lý, bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái rừng, giáo dục môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch.
 
Cụ thể, dự án sẽ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 36ha rừng trong 5 năm, trồng cây cảnh quan và trồng bổ sung 15.000 cây bản địa trong 5 năm; xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, không gian sinh hoạt về đêm, đường hoa hồng trang trí, bến du thuyền trên đập Thạch Bàn và các công trình phụ trợ khác. 
 
UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các khu vực rừng nằm trong dự án. 
 
Ông Lê Minh Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: “Khu vực đó rừng cũng nghèo, sâu vào bên trong rừng tự nhiên còn lại tương đối ít, bên ngoài chủ yếu rừng trồng. Đây là Khu bảo vệ cảnh quan cho di tích Mỹ Sơn. Chủ rừng sắp tới xác định sẽ là Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn. Ban này sẽ phải làm các thủ tục giao rừng, đất rừng cho ban để triển khai các hoạt động theo đề án.”
 
Đình Thiệu/VOV Miền Trung

Lượt xem: 68