Giấy phép lao động cho người nước ngoài

3 điều cần biết khi xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài
07 Jul 2020
Khi nộp hồ sơ xin miễn Giấy phép lao động, tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh người nước ngoài sang Việt Nam làm việc thường gặp khó khăn do không nắm rõ các quy định của pháp luật. Dưới đây là 3 lưu ý khi nộp hồ sơ xin miễn giấy phép lao động:
3 nhóm người nước ngoài được miễn giấy phép lao động
07 Jul 2020
Giấy phép lao động là một trong những điều kiện để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được miễn giấy phép lao động.
Thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động
07 Jul 2020
Trường hợp nào thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động.
Cấp lại giấy phép lao động
07 Jul 2020
Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động, Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Trình tự cấp lại giấy phép lao động, Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại
Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động
07 Jul 2020
Bộ hồ sơ đầy đủ đề nghị cấp mới giấy phép lao động bao gồm:
Các trường hợp được miễn giấy phép lao động
07 Jul 2020
Cấp mới, Gia hạn, Cấp lại, Miễn - không thuộc diện cấp Work Permit
Khi nào cần làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam?
07 Jul 2020
Ai cần làm giấy phép lao động ở Việt Nam? Khi nào cần làm giấy phép lao động? Thời gian chờ cấp là bao lâu?